Facebook

Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza rozwija się w dwu kierunkach:

  • historii i teorii kolekcjonerstwa
  • historii rzemiosła artystycznego oraz zabytkoznawstwa (zabytkoznawstwo jest tu rozumiane jako metoda badania dzieł sztuk plastycznych i rzemiosła artystycznego polegająca na wszechstronnej analizie i interpretacji ich formy oraz materii z uwzględnieniem techniki i organizacji wytwarzania)
 
W 2016 roku Zakład Muzealnictwa otrzymał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Rozwój 2a, na realizację projektu "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej". Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK. Projekt przewidziany jest na 36 miesięcy.

 

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS