Oferta pracy

OFERTA PRACY 3/2016
28 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

Miasto: Toruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314

Nazwa stanowiska: INFORMATYK

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie informatyki lub pokrewne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość narzędzi cyfrowych do wizualizacji danych, przetwarzania danych
 • Umiejętność tworzenia aplikacji webowych do przetwarzania danychBardzo dobra znajomość baz danych i administrowania nimi
 • Znajomość eksportowania zasobów baz danych (xml)Doświadczenie w budowaniu i administrowaniu: bazami danych; w administracji portalami internetowymi
 • Znajomość:  relacyjnych baz danych; procesu i parametrów digitalizacji; protokołu Open Graf
 • Znajomość zagadnień związanych z open access i open sources
 • Podstawowa orientacja w problemie wolnych licencji i praw autorskich
 • Znajomość: technologii churowych, struminiowania danych; standardów webowych, TEI, IIIF.IO, API Keys, OAI-PMH, Big Data, OCR
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;Dokładność, sumienność, terminowość;Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych
 • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)
Zakres zadań:
 • Administracja: stroną internetową/portalem naukowym; bazami danych; repozytorium wewnętrznym
 • Konsultacje w zakresie budowy struktury portalu naukowego; opracowanie specyfikacji technicznej dla portalu naukowego
 • Programowanie
 • Tworzenie aplikacji/narzędzi lub/i wynajdowanie/wdrażanie ich do przetwarzania contentu baz
 • Współpraca z podwykonawcami portalu naukowego i Uczelnianym Centrum Informatycznym
 • Intertekstualizowanie zdigitalizowanego contentu
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.
 • Dbanie o dobry stan sprzętu komputerowego
Procedura naboru:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – informatyk” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).
Termin składania ofert: 15 grudnia 2016 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
Kwota wynagrodzenia: 54 000 zł
Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
Stanowisko pracy: komputer.Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio zawierające projekty i realizacje oraz zakres obowiązków w ramach nich, potwierdzające doświadczenie kandydata (format dowolny np. .pdf/.exe)

Dodatkowe informacje:
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
OFERTA PRACY 3/2016
28 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

Miasto: Toruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314

Nazwa stanowiskaINFORMATYK

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie informatyki lub pokrewne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość narzędzi cyfrowych do wizualizacji danych, przetwarzania danych
 • Umiejętność tworzenia aplikacji webowych do przetwarzania danych
 • Bardzo dobra znajomość baz danych i administrowania nimi
 • Znajomość eksportowania zasobów baz danych (xml)
 • Doświadczenie w budowaniu i administrowaniu: bazami danych; w administracji portalami internetowymi
 • Znajomość:  relacyjnych baz danych; procesu i parametrów digitalizacji; protokołu Open Graf
 • Znajomość zagadnień związanych z open access i open sources
 • Podstawowa orientacja w problemie wolnych licencji i praw autorskich
 • Znajomość: technologii churowych, struminiowania danych; standardów webowych, TEI, IIIF.IO, API Keys, OAI-PMH, Big Data, OCR
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Dokładność, sumienność, terminowość;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych

Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)

Zakres zadań:

 • Administracja: stroną internetową/portalem naukowym; bazami danych; repozytorium wewnętrznym
 • Konsultacje w zakresie budowy struktury portalu naukowego; opracowanie specyfikacji technicznej dla portalu naukowego
 • Programowanie
 • Tworzenie aplikacji/narzędzi lub/i wynajdowanie/wdrażanie ich do przetwrarzania contentu baz
 • Współpraca z podwykonawcami portalu naukowego i Uczelnianym Centrum Informatycznym
 • Intertekstualizowanie zdigitalizowanego contentu
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.
 • Dbanie o dobry stan sprzętu komputerowego

Procedura naboru:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – informatyk” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).
Termin składania ofert15 grudnia 2016 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 54 000 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
 • Stanowisko pracy: komputer.
 • Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio zawierające projekty i realizacje oraz zakres obowiązków w ramach nich, potwierdzające doświadczenie kandydata (format dowolny np. .pdf/.exe)

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.OFERTA PRACY 2/2016
28 listopada 2016 r. 

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

MiastoToruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314
Nazwa stanowiska: grafik

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie grafiki lub inne artystyczne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Znajomość zasad projektowania graficznego i kompozycji.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu Adobe, i programów do tworzenia animacji i obróbki materiałów audio-wideo;
 • Doświadczenie i umiejętność tworzenia layoutów stron www;
 • Doświadczenie i umiejętność projektowania graficznego różnego rodzaju materiałów promocyjnych, plakatów, folderów itp.; tworzenia szaty graficznej wydawnictw książkowych i elektronicznych
 • Umiejętność łamania tekstu;
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność obróbki fotografii cyfrowych i analogowych;
 • Kreatywność, dokładność, sumienność, terminowość;
 • Mile widziana:
  • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)
  • wiedza poligraficzna, znajomość zasad przygotowania projektów do druku
  • widziana znajomość fotografii
  • umiejętność kodowania projektów graficznych do CSS3 i HTML5 w standardzie W3C

Zakres zadań:

 • Opracowywanie projektów graficznych.
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików graficznych.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Pomoc podczas akceptacji projektów do druku (dobór kolorystyczny, korekta kolorystyczna).
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.

Procedura naboru:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – grafik” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).

Termin składania ofert: 15 grudnia 2016 r. (czwartek)Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek)

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 27 900 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
 • Stanowisko pracy: komputer przystosowany do obróbki graficznej.
 • Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio (format dowolny np. .pdf/.exe)
Dodatkowe informacje:Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

OFERTA PRACY 1/2016
5 lipca 2016 r. 
 
Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.
 

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa
 
Miasto: Toruń
 
Miejsce pracyWydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314
 
Nazwa stanowiska: asystent projektu
 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 
 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie ochrony dóbr kultury, muzealnictwa, historii sztuki; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • dobra orientacja w historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz muzeologii;
 • podstawowa znajomość zagadnień humanistyki cyfrowej;
 • biegła znajomość języka angielskiego; znajomość języka niemieckiego lub innego języka nowożytnego europejskiego; podstawowa znajomość języka łacińskiego;
 • doświadczenie w zakresie inwentaryzacji zabytków;
 • znajomość zasad prowadzenia kwerend i pracy archiwalnej;
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, warsztatów i innych imprez;
 • biegła znajomość obsługi komputera; umiejętności wprowadzania danych do baz danych; umiejętności informatyczne;
 • umiejętności analityczne, korektorskie i redakcyjne;
 • oświadczenie w pisaniu artykułów naukowych i wystąpienia na konferencjach naukowych.
 • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej (możliwość wyjazdów na zagraniczne i krajowe inwentaryzacje  krótkoterminowe) oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników.
Opis zadańAsystent dołączy do zespołu projektowego pod kierownictwem dr. hab. Tomasza de Rosseta.
 
Zadania:
 • pomoc przy prowadzeniu kwerend naukowych i bibliotecznych instytucji muzealnych;
 • pomoc przy opracowaniu bibliografii;
 • tworzenie, opracowywanie i uzupełnianie rekordów baz danych na portalu naukowym, aktualizacja danych;
 • redakcja i korekta artykułów naukowych do wydawnictw przewidzianych w ramach projektu, przygotowanie do druku;
 • obsługa portalu naukowego, korekta i redakcja techniczna portalu naukowego i mediów społecznościowych, moderowanie;
 • tworzenie, opracowywanie i uzupełnianie rekordów baz danych na portalu naukowym;
 • przygotowanie materiałów prasowych; obsługa mediów społecznościowych;
 • organizacja wydarzeń (konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów) związanych z projektem;
 • pomoc przy administrowaniu biura projektu.

Termin i forma składania ofert:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH - asystent” (wszystkie załączniki w formacie *pdf). Termin składania ofert: 20 lipca 2016 roku.
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o dzieło na okres 34 miesięcy (do 30 V 2019 r.), wypłaty w comiesięcznych transzach w wysokości 1800 PLN (brutto); umowa zlecenie.
 
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia i zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio naukowe – lista osiągnięć, publikacji, wystąpień na konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska i organizacyjna
Dodatkowe informacje: 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).
 
Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. 
 
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
***************
 
Informujemy, że w wyniku naboru dwuetapowego na stanowisko "asystenta projektu" przyjęta została p. mgr Ewelina Bednarz, która wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w toku naboru, posiada wszelkie niezbędne i dodatkowe umiejętności konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku.  
FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS