Oferta pracy - Oferta pracyOFERTA PRACY 1/2016
5 lipca 2016 r. 
 
Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.
 

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa
 
Miasto: Toruń
 
Miejsce pracyWydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314
 
Nazwa stanowiska: asystent projektu
 
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 
 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie ochrony dóbr kultury, muzealnictwa, historii sztuki; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • dobra orientacja w historii muzealnictwa i kolekcjonerstwa oraz muzeologii;
 • podstawowa znajomość zagadnień humanistyki cyfrowej;
 • biegła znajomość języka angielskiego; znajomość języka niemieckiego lub innego języka nowożytnego europejskiego; podstawowa znajomość języka łacińskiego;
 • doświadczenie w zakresie inwentaryzacji zabytków;
 • znajomość zasad prowadzenia kwerend i pracy archiwalnej;
 • doświadczenie w organizowaniu konferencji naukowych, warsztatów i innych imprez;
 • biegła znajomość obsługi komputera; umiejętności wprowadzania danych do baz danych; umiejętności informatyczne;
 • umiejętności analityczne, korektorskie i redakcyjne;
 • oświadczenie w pisaniu artykułów naukowych i wystąpienia na konferencjach naukowych.
 • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej (możliwość wyjazdów na zagraniczne i krajowe inwentaryzacje  krótkoterminowe) oraz zdolność do krytycznej oceny otrzymanych wyników.
Opis zadańAsystent dołączy do zespołu projektowego pod kierownictwem dr. hab. Tomasza de Rosseta.
 
Zadania:
 • pomoc przy prowadzeniu kwerend naukowych i bibliotecznych instytucji muzealnych;
 • pomoc przy opracowaniu bibliografii;
 • tworzenie, opracowywanie i uzupełnianie rekordów baz danych na portalu naukowym, aktualizacja danych;
 • redakcja i korekta artykułów naukowych do wydawnictw przewidzianych w ramach projektu, przygotowanie do druku;
 • obsługa portalu naukowego, korekta i redakcja techniczna portalu naukowego i mediów społecznościowych, moderowanie;
 • tworzenie, opracowywanie i uzupełnianie rekordów baz danych na portalu naukowym;
 • przygotowanie materiałów prasowych; obsługa mediów społecznościowych;
 • organizacja wydarzeń (konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów) związanych z projektem;
 • pomoc przy administrowaniu biura projektu.

Termin i forma składania ofert:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH - asystent” (wszystkie załączniki w formacie *pdf). Termin składania ofert: 20 lipca 2016 roku.
 
Warunki zatrudnienia:
Umowa o dzieło na okres 34 miesięcy (do 30 V 2019 r.), wypłaty w comiesięcznych transzach w wysokości 1800 PLN (brutto); umowa zlecenie.
 
Wymagane dokumenty:
 • CV
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia i zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio naukowe – lista osiągnięć, publikacji, wystąpień na konferencjach naukowych, działalność popularyzatorska i organizacyjna
Dodatkowe informacje: 
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).
 
Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami. 
 
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
***************
 
Informujemy, że w wyniku naboru dwuetapowego na stanowisko "asystenta projektu" przyjęta została p. mgr Ewelina Bednarz, która wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień określonych w toku naboru, posiada wszelkie niezbędne i dodatkowe umiejętności konieczne do podjęcia pracy na tym stanowisku.  
FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS