Oferta pracy - Oferta pracy - grafik (w trakcie)


OFERTA PRACY 3/2016
28 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

Miasto: Toruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314

Nazwa stanowiskaINFORMATYK

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie informatyki lub pokrewne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość narzędzi cyfrowych do wizualizacji danych, przetwarzania danych
 • Umiejętność tworzenia aplikacji webowych do przetwarzania danych
 • Bardzo dobra znajomość baz danych i administrowania nimi
 • Znajomość eksportowania zasobów baz danych (xml)
 • Doświadczenie w budowaniu i administrowaniu: bazami danych; w administracji portalami internetowymi
 • Znajomość:  relacyjnych baz danych; procesu i parametrów digitalizacji; protokołu Open Graf
 • Znajomość zagadnień związanych z open access i open sources
 • Podstawowa orientacja w problemie wolnych licencji i praw autorskich
 • Znajomość: technologii churowych, struminiowania danych; standardów webowych, TEI, IIIF.IO, API Keys, OAI-PMH, Big Data, OCR
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Dokładność, sumienność, terminowość;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych

Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)

Zakres zadań:

 • Administracja: stroną internetową/portalem naukowym; bazami danych; repozytorium wewnętrznym
 • Konsultacje w zakresie budowy struktury portalu naukowego; opracowanie specyfikacji technicznej dla portalu naukowego
 • Programowanie
 • Tworzenie aplikacji/narzędzi lub/i wynajdowanie/wdrażanie ich do przetwrarzania contentu baz
 • Współpraca z podwykonawcami portalu naukowego i Uczelnianym Centrum Informatycznym
 • Intertekstualizowanie zdigitalizowanego contentu
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.
 • Dbanie o dobry stan sprzętu komputerowego

Procedura naboru:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – informatyk” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).
Termin składania ofert15 grudnia 2016 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 54 000 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
 • Stanowisko pracy: komputer.
 • Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio zawierające projekty i realizacje oraz zakres obowiązków w ramach nich, potwierdzające doświadczenie kandydata (format dowolny np. .pdf/.exe)

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.OFERTA PRACY 2/2016
28 listopada 2016 r. 

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

MiastoToruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314
Nazwa stanowiska: grafik

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie grafiki lub inne artystyczne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Znajomość zasad projektowania graficznego i kompozycji.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu Adobe, i programów do tworzenia animacji i obróbki materiałów audio-wideo;
 • Doświadczenie i umiejętność tworzenia layoutów stron www;
 • Doświadczenie i umiejętność projektowania graficznego różnego rodzaju materiałów promocyjnych, plakatów, folderów itp.; tworzenia szaty graficznej wydawnictw książkowych i elektronicznych
 • Umiejętność łamania tekstu;
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność obróbki fotografii cyfrowych i analogowych;
 • Kreatywność, dokładność, sumienność, terminowość;
 • Mile widziana:
  • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)
  • wiedza poligraficzna, znajomość zasad przygotowania projektów do druku
  • widziana znajomość fotografii
  • umiejętność kodowania projektów graficznych do CSS3 i HTML5 w standardzie W3C

Zakres zadań:

 • Opracowywanie projektów graficznych.
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików graficznych.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Pomoc podczas akceptacji projektów do druku (dobór kolorystyczny, korekta kolorystyczna).
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.

Procedura naboru:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – grafik” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).

Termin składania ofert: 15 grudnia 2016 r. (czwartek)Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek)

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 27 900 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
 • Stanowisko pracy: komputer przystosowany do obróbki graficznej.
 • Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio (format dowolny np. .pdf/.exe)
Dodatkowe informacje:Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.


FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS