I Seminarium Muzealnicze

25 czerwca 2016 r. odbyło się Seminarium w ramach projektu "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" realizowane w ramach grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni specjaliści z dziedziny muzealnictwa i kolekcjonerstwa: dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr hab. Dariusz Dąbrowski z Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy, dr Kamila Kłudkiewicz z UAM w Poznaniu, Dobromiła Rzyska-Laube z Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, a także Sławomir Majoch z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Muzealnictwa: dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, dr Lech Brusewicz, mgr Małgorzata Wawrzak, mgr Małgorzata Baka-Theis, mgr Aldona Tołysz, mgr Honorata Gołuńska, mgr Paulina Dziendziel i mgr Alicja Saar-Kozłowska.

Obrady otworzył kierownik projektu - dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK oraz dr hab. Elżbieta Basiu, prof. UMK, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych. 

W ramach seminarium poświęconego terminologii przewidziane zostały krótkie wystąpienia:

  • Aldona Tołysz – Słownikowe pojęcie „muzeum”
  • dr Lech Brusewicz – Gabinety i kolekcje
  • dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK – „Muzeum narodowe”
  • dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik – Muzeum i kolekcja w refleksji Krzysztofa Pomiana
  • Małgorzata Wawrzak – Czy muzeum to "kosztowny przybytek nudy i martwoty"? Cele, zadania i klasyfikacja muzeów wg Mieczysława Tretera
  • Ewelina Bednarz – „Muzeum” według Kazimierza Malinowskiego
  • Małgorzata Baka-Theis – Muzeum w refleksji Wojciecha Gluzińskiego
 
Spotkaniu towarzyszyła długa dyskusja wokół zagadnień związanych z wygłoszonymi referatami, w trakcie której poruszone zostały nie tylko problemy dotyczące terminologii muzealniczej, ale też szereg zagadnień związanych z realizowanym projektem, które będą także przedmiotem kolejnych seminariów.
Podsumowania dokonał dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK.
 
Szczegółowa relacja ukaże się wkrótce na stronie projektu wraz ze wszystkimi wygłoszonymi referatami.

FOTORELACJA:

I Seminarium Muzealnicze, 25.06.2015. Projekt w ramach grantu NPRH I Seminarium Muzealnicze, 25.06.2015. Projekt w ramach grantu NPRH              

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS