I Seminarium Muzealnicze

25 czerwca 2016 r. odbyło się Seminarium w ramach projektu "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" realizowane w ramach grantu MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni specjaliści z dziedziny muzealnictwa i kolekcjonerstwa: dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik z Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, dr hab. Dariusz Dąbrowski z Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy, dr Kamila Kłudkiewicz z UAM w Poznaniu, Dobromiła Rzyska-Laube z Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, a także Sławomir Majoch z Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu oraz pracownicy i doktoranci Zakładu Muzealnictwa: dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK, dr Lech Brusewicz, mgr Małgorzata Wawrzak, mgr Małgorzata Baka-Theis, mgr Aldona Tołysz, mgr Honorata Gołuńska, mgr Paulina Dziendziel i mgr Alicja Saar-Kozłowska.

Obrady otworzył kierownik projektu - dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK oraz dr hab. Elżbieta Basiu, prof. UMK, dziekan Wydziału Sztuk Pięknych. 

W ramach seminarium poświęconego terminologii przewidziane zostały krótkie wystąpienia:

 • Aldona Tołysz – Słownikowe pojęcie „muzeum”
 • dr Lech Brusewicz – Gabinety i kolekcje
 • dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK – „Muzeum narodowe”
 • dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik – Muzeum i kolekcja w refleksji Krzysztofa Pomiana
 • Małgorzata Wawrzak – Czy muzeum to "kosztowny przybytek nudy i martwoty"? Cele, zadania i klasyfikacja muzeów wg Mieczysława Tretera
 • Ewelina Bednarz – „Muzeum” według Kazimierza Malinowskiego
 • Małgorzata Baka-Theis – Muzeum w refleksji Wojciecha Gluzińskiego
 
Spotkaniu towarzyszyła długa dyskusja wokół zagadnień związanych z wygłoszonymi referatami, w trakcie której poruszone zostały nie tylko problemy dotyczące terminologii muzealniczej, ale też szereg zagadnień związanych z realizowanym projektem, które będą także przedmiotem kolejnych seminariów.
Podsumowania dokonał dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK.
 
Szczegółowa relacja ukaże się wkrótce na stronie projektu wraz ze wszystkimi wygłoszonymi referatami.

FOTORELACJA:

I Seminarium Muzealnicze, 25.06.2015. Projekt w ramach grantu NPRH I Seminarium Muzealnicze, 25.06.2015. Projekt w ramach grantu NPRH              

Oferta pracy

OFERTA PRACY 3/2016
28 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

Miasto: Toruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314

Nazwa stanowiska: INFORMATYK

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie informatyki lub pokrewne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość narzędzi cyfrowych do wizualizacji danych, przetwarzania danych
 • Umiejętność tworzenia aplikacji webowych do przetwarzania danychBardzo dobra znajomość baz danych i administrowania nimi
 • Znajomość eksportowania zasobów baz danych (xml)Doświadczenie w budowaniu i administrowaniu: bazami danych; w administracji portalami internetowymi
 • Znajomość:  relacyjnych baz danych; procesu i parametrów digitalizacji; protokołu Open Graf
 • Znajomość zagadnień związanych z open access i open sources
 • Podstawowa orientacja w problemie wolnych licencji i praw autorskich
 • Znajomość: technologii churowych, struminiowania danych; standardów webowych, TEI, IIIF.IO, API Keys, OAI-PMH, Big Data, OCR
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;Dokładność, sumienność, terminowość;Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych
 • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)
Zakres zadań:
 • Administracja: stroną internetową/portalem naukowym; bazami danych; repozytorium wewnętrznym
 • Konsultacje w zakresie budowy struktury portalu naukowego; opracowanie specyfikacji technicznej dla portalu naukowego
 • Programowanie
 • Tworzenie aplikacji/narzędzi lub/i wynajdowanie/wdrażanie ich do przetwarzania contentu baz
 • Współpraca z podwykonawcami portalu naukowego i Uczelnianym Centrum Informatycznym
 • Intertekstualizowanie zdigitalizowanego contentu
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.
 • Dbanie o dobry stan sprzętu komputerowego
Procedura naboru:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – informatyk” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).
Termin składania ofert: 15 grudnia 2016 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r.

Warunki zatrudnienia:
Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
Kwota wynagrodzenia: 54 000 zł
Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
Stanowisko pracy: komputer.Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:
 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio zawierające projekty i realizacje oraz zakres obowiązków w ramach nich, potwierdzające doświadczenie kandydata (format dowolny np. .pdf/.exe)

Dodatkowe informacje:
Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
OFERTA PRACY 3/2016
28 listopada 2016 r.

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

Miasto: Toruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314

Nazwa stanowiskaINFORMATYK

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie informatyki lub pokrewne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość narzędzi cyfrowych do wizualizacji danych, przetwarzania danych
 • Umiejętność tworzenia aplikacji webowych do przetwarzania danych
 • Bardzo dobra znajomość baz danych i administrowania nimi
 • Znajomość eksportowania zasobów baz danych (xml)
 • Doświadczenie w budowaniu i administrowaniu: bazami danych; w administracji portalami internetowymi
 • Znajomość:  relacyjnych baz danych; procesu i parametrów digitalizacji; protokołu Open Graf
 • Znajomość zagadnień związanych z open access i open sources
 • Podstawowa orientacja w problemie wolnych licencji i praw autorskich
 • Znajomość: technologii churowych, struminiowania danych; standardów webowych, TEI, IIIF.IO, API Keys, OAI-PMH, Big Data, OCR
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Dokładność, sumienność, terminowość;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów sprzętowych

Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)

Zakres zadań:

 • Administracja: stroną internetową/portalem naukowym; bazami danych; repozytorium wewnętrznym
 • Konsultacje w zakresie budowy struktury portalu naukowego; opracowanie specyfikacji technicznej dla portalu naukowego
 • Programowanie
 • Tworzenie aplikacji/narzędzi lub/i wynajdowanie/wdrażanie ich do przetwrarzania contentu baz
 • Współpraca z podwykonawcami portalu naukowego i Uczelnianym Centrum Informatycznym
 • Intertekstualizowanie zdigitalizowanego contentu
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.
 • Dbanie o dobry stan sprzętu komputerowego

Procedura naboru:
Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – informatyk” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).
Termin składania ofert15 grudnia 2016 r.
Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r.

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 54 000 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
 • Stanowisko pracy: komputer.
 • Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio zawierające projekty i realizacje oraz zakres obowiązków w ramach nich, potwierdzające doświadczenie kandydata (format dowolny np. .pdf/.exe)

Dodatkowe informacje:

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).

Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.OFERTA PRACY 2/2016
28 listopada 2016 r. 

Nazwa jednostki:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Muzealnictwa

MiastoToruń

Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

Miejsce pracy:  Wydział Sztuk Pięknych, ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń, pok. 313-314
Nazwa stanowiska: grafik

Kandydat powinien spełniać następujące warunki:

 • Ukończone co najmniej studia I stopnia w zakresie grafiki lub inne artystyczne; preferowane rozpoczęcie dysertacji doktorskiej;
 • Znajomość zasad projektowania graficznego i kompozycji.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu Adobe, i programów do tworzenia animacji i obróbki materiałów audio-wideo;
 • Doświadczenie i umiejętność tworzenia layoutów stron www;
 • Doświadczenie i umiejętność projektowania graficznego różnego rodzaju materiałów promocyjnych, plakatów, folderów itp.; tworzenia szaty graficznej wydawnictw książkowych i elektronicznych
 • Umiejętność łamania tekstu;
 • Umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu;
 • Umiejętność obróbki fotografii cyfrowych i analogowych;
 • Kreatywność, dokładność, sumienność, terminowość;
 • Mile widziana:
  • Osobę ubiegającą się o ww. stanowisko powinien cechować wysoki stopień motywacji, zdolność do pracy zarówno samodzielnej oraz zespołowej oraz terminowość (praca przy projekcie)
  • wiedza poligraficzna, znajomość zasad przygotowania projektów do druku
  • widziana znajomość fotografii
  • umiejętność kodowania projektów graficznych do CSS3 i HTML5 w standardzie W3C

Zakres zadań:

 • Opracowywanie projektów graficznych.
 • Sprawdzanie jakości i przesyłu plików graficznych.
 • Systematyczne prowadzenie zapisów w wewnętrznym systemie oraz weryfikacja archiwum plików.
 • Pomoc podczas akceptacji projektów do druku (dobór kolorystyczny, korekta kolorystyczna).
 • Wypełnianie dokumentacji projektowej zgodnie z istniejącymi procedurami.
 • Cykliczne raportowanie dotyczące realizacji zadań i wyznaczonych celów.

Procedura naboru:

Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tekstem w tytule wiadomości : „NPRH – grafik” (wszystkie załączniki w formacie *pdf).

Termin składania ofert: 15 grudnia 2016 r. (czwartek)Postępowanie kwalifikacyjne: Po weryfikacji ofert, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 19 grudnia 2016 r. (poniedziałek)

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o dzieło na okres 30 miesięcy (od 20 XII 2016 r. do 30 V 2019 r.)
 • Kwota wynagrodzenia: 27 900 zł
 • Wypłaty w transzach co trzy miesiące lub za całość na koniec projektu, po rozliczeniu się zgodnie ze wzorem raportu prac.
 • Stanowisko pracy: komputer przystosowany do obróbki graficznej.
 • Tryb pracy: elastyczny.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów I/II stopnia lub zaświadczenie o byciu słuchaczem studiów III stopnia
 • Portfolio (format dowolny np. .pdf/.exe)
Dodatkowe informacje:Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 883.).Niniejsze ogłoszenie przewiduje wytypowanie na drodze konkursu jednej osoby w naborze dwuetapowym: po spełnieniu wymogów formalnych przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

OFERTA PRACY 1/2016
5 lipca 2016 r. 
 
Nabór do zespołu projektu „Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2015, realizowanego przez zespół Zakładu Muzealnictwa, Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta.

NPRH: Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej

Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, 1866 r.Zespół Zakładu Muzealnictwa pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK uzyskał grant badawczy w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Rozwój 2a na projekt Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej.

Informacja na stronie UMK >>>
Informacja na stronie NPRH >>>
Informacja na stronie MNiSW>>>

 

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przekazywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej.

W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii zostaną wykorzystanie narzędzia cyfrowe stosowane w najnowszych prądach humanistyki. Wiązać się z tym będzie próba sformułowania subdyscypliny badań nad muzealnictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”. Na potrzeby projektu stworzony zostanie portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, ogólnodostępny, zgodny z ideą otwartej nauki i kultury. Pełnić on będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszą fazę badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, PRL-u i czasy współczesne.

 

KONTAKT:

Kierownik projektu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Koordynatorka projektu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 695 297 142

PRESS PACK

STRONA WWW PROJEKTU >>>

NPRH: zespół

.