KIEROWNIK ZAKŁADU - dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK

Kierownik Zakładu Muzealnictwa, profesor UMK.

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych UMK (Konserwatorstwo i Muzealnictwo, 1985). Od 1986 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce uzyskał na Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, temat rozprawy: Andrzej Mniszech (1823/24 - 1905): działalność kolekcjonerska na tle poglądów francuskiej krytyki artystycznej XIX wieku, promotor: prof. Zygmunt Waźbiński (1995). Od 2000 r. kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego. Od 2006 r. doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce; temat rozprawy: Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1919: między „skarbnicą narodową” a galerią sztuki (Toruń, Wydawnictwo UMK, 2005)Od 2006 r. kierownik Zakładu Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa WSzP UMK. Od 2010 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • historia i teoria kolekcjonerstwa i muzeów
 • muzealnictwo, muzeologia 
 • kolekcjonerstwo prywatne


PUBLIKACJE (wybór):

MONOGRAFIE

 • Polskie kolekcje i zbiory artystyczne we Francji w latach 1795-1918: między "skarbnicą narodową" a galerią sztuki, Toruń 2005
 • Kolekcja Andrzeja Mniszcha: od wołyńskich chrząszczy do obrazów Fransa Halsa, Toruń 2003
 • Późnobarokowy pałac w Ostromecku, Bydgoszcz 1987
 •   

ARTYKUŁY i KATALOGI WYSTAW:

 • Szkic o polskich kolekcjach artystycznych epoki zaborów, [w:] Kamila KŁUDKIEWICZ, Michał MENCFEL (red.), Miłośnictwo rzeczy. Studia z historii kolekcjonerstwa na ziemiach polskich w XIX wieku, Warszawa: NIMOZ, 2014, s. 24-43
 • Kolekcjonować sztukę współczesną / Collecting Contemporary Art,[ w:] Anna MARKOWSKA (red.), Kolekcja toruńska Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”/ Toruń Collection of Center of Contemporary Art „Znaki Czasu”, Toruń: CSW, 2013, s. 31-43
 • Szkic o kolekcji prywatnej na obszarze publicznym Paryża dawniej i dziś / Private Collections in the Parisian Public Sphere Past and Prezent, [w:] Agnieszka SKALSKA (red.), Sztuka nie-dawna. Kolekcja w muzeum / Art not long Past. Collection in Museum, Łódź: Muzeum sztuki, 2012, s. 54-88
 • La destinée de la galerie royale, [w:] Małgorzata GRĄBCZEWSKA (dir.), Stanislas Auguste dernier roi de Pologne. Collectionneur et mécène dans l’Europe des Lumières, Paris: Institut des études slaves, 2012, p. 137-142
 • Czy kolekcja musi być artystyczna?Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, XLIII, Toruń 2012, s. 41-54
 • Malarstwo polskie w polskich kolekcjach prywatnych, Muzealnictwo nr 49, s. 204-216  
 • Ecole française ou comment le rococo français est entré dans les musées français : esquisse d’une mythologie de la collection, "Ikonotheka", t. 23, Warszawa 2011, s. 195-201
 • GMV – kolekcjoner szczególnego rodzaju / GMV – collectionneur d’un genre particulier, [w:] Ghislain MOLLETVIEVILLE, Moja kolekcja / Ma collection, Toruń: Wydawnictwo UMK, 2011
 • Nowoczesny Museion Jerzego Ludwińskiego, 2011, nr XLI, s. 165-183  
 • The art collection, is it still possible?, [w:] Tomasz F. de Rosset, Agnieszka Kulczewska-Wójcik, Katarzyna Lewandowska (ed.), Modernity of the Collection, Toruń: Wydawnictwo naukowe UMK, 2010, s. 341-349
 • Druga „nowoczesność” szkoły francuskiej[w:] Le siècle Français. Francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich (katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie) Warszawa: MNW, 2009, s. 144-151
 • Polacy wobec sztuki francuskich impresjonistów i postimpresjonistów [w:] Od Maneta do Gauguina. Impresjoniści i postimpresjoniści z Musée d'Orsay w Paryżu (katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu), Warszawa 2001
 • Galeria Aleksandra Kokulara i kilka innych kolekcji artystycznych warszawskich malarzy w pierwszej połowie XIX wiekuRocznik Historii Sztuki, t. XXV, Warszawa 2000
 • Pyszna galeria obrazów" hrabiego Paca, Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, z. XXXI, Toruń 2000

REDAKCJE:

STYPENDIA i GRANTY:

 • 1992 stypendium Fonds d'Aide aux Lettres Polonaises Indépendantes w Paryżu ; 1997, 2000
 • Grant Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" nr 023/NPRH4/H2a/83/2016 na lata 2016-2019 - KIEROWNIK PROJEKTU

Aktywność zawodowa i profesjonalna:

 • 1983-1986 regionalne służby konserwatorskie (Toruń, Płock);
 • 1986 Wydział Sztuk Pięknych;
 • 1996-2002 członek Senatu UMK;
 • 1999 kierownik Podyplomowego Studium Muzealniczego IZK UMK;
 • 2006 kierownik Zakładu Muzealnictwa IZK UMK;
 • 2006-2010 Rada programowa Centrum sztuki współczesnej "Znaki czasu" w Toruniu (wiceprzewodniczący)
 • Rada muzealna Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ORGANIZACJE:

Polski Komitet Narodowy ICOM
Rada programowa Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu (2007-2011)
Rada muzealna Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Rada naukowa rocznika "Muzealnictwo"

 


KONTAKT:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 56 611 38 19, pok. 314

DYŻUR:
czwartek, 13:00-14:00, pok. 314 


 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS