Dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK

Profesor UMK.

Absolwent historii sztuki UMK w Toruniu. W latach 1971-1976 odbył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1986 r. otrzymał tytuł doktora nauk o sztuce za pracę Toruńskie monstrancje promieniste, napisaną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na Wydziale Historycznym. W latach 1987-1990 pełnił stanowisko starszego kustosza, a następnie w latach 1990-2000 był dyrektorem Muzeum Okręgowego w Toruniu. W latach 2000-2007 został kuratorem ds. badań i zbiorów artystycznych w Muzeum Zamkowym w Malborku. Od 2007 r. jest dyrektorem Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Jest wykładowcą w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia z zakresu historii i zabytkoznawstwa rzemiosł artystycznych, złotnictwa i muzealnictwa. Doktor habilitowany: Instytut Sztuki PAN, Złotnictwo sakralne Prus Królewskich, 2013. Profesor nadzwyczajny: Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, 2014. Jego zainteresowania badawcze skupione są na złotnictwie Prus Królewskich i Książęcych.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • rzemiosło artystyczne
 • złotnictwo
 • kultura artystyczna dawnych Prus (Królewskich i Zakonnych)
 • studia nad sztuką w przestrzeni liturgicznej
 • muzeologia i muzeografia

PUBLIKACJE (wybór):


MONOGRAFIE:

 • Złotnictwo sakralne Prus Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne. Tom 1-2, Toruń 2012, t. I tekst, t. II ilustracje (ISBN 978-83-231-2857-1 oraz 978-83-60518-54-0)
 • Zur Nürnberger Gold- und Silberschmiedekunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Mitteleuropa, Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 2002

ARTYKUŁY i KATALOGI WYSTAW:

 • Art and Liturgy in Teutonic Castle Churches, [w:] Sacred Space in the State of the Teutonic Order in Prussia, red. Jarosław Wenta, współpraca Magdalena Kopczyńska (Sacra bella septentrionalia, t. II = Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK, nr V), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2013, s. 153-180 (ISBN 978-83-231-3096-3)
 • Złotnictwo gotyckie w Prusach, [w:] Fundacje artystyczne na terenie państwa krzyżackiego w Prusach. Wystawa w
 • roku jubileuszowym 600-lecia bitwy pod Grunwaldem, t. II: Eseje, red. Barbara Pospieszna, Muzeum Zamkowe w
 • Malborku, Malbork 2010, s. 223-237 (ISBN 978-83-60518-32-8). 
 • Die Goldschmiedekunst in Preußen im Dienste des Ordens, der Kirche und der Städte, [w:] Mittelalterliche Kultur und Literatur im Deutschordensstaat in Preußen: Leben und Nachleben (Sacra bella septentrionalia, 1), hrsg. v. Jarosław Wenta, Siegelinde Hartmann und Gisela Vollmann-Profe, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2008, s. 125-156 (ISBN 978-83-231-2299-9).
 • Ferdinand von Quast und die frühe preußische Denkmalpflege am Beispiel der Welterbestätten Toruń/Thorn und Malbork/Marienburg, [w:] Auch die Denkmalpflege hat Geschichte. Ferdinand von Quast (1807-1877), Konservator zwischen Trier und Königsberg. Kolloquium anlässlich des 200. Geburtstages des ersten Staatskonservators im Königreich Preußen, Ferdinand von Quast und der Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille 2007 am 25.06.2007 im Berliner Rathaus, hrsg. v. Jörg Haspel, Ulrike Laible, Hans-Dieter Nägelke (Beiträge zur Denkmalpflege in Berlin, Bd. 29), Petersberg: Michael Imhof Verlag 2008, s. 61-68
 • Prusy Królewskie a Norymberga. Garść uwag o powiązaniach w dziedzinie złotnictwa i o transferze rozwiązań  zakresie typu i formy luksusowych srebrnych przedmiotów, [w:] Album amicorum. Między Wilnem a Toruniem Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Józefowi Poklewskiemu, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2008, s. 375-394 (ISBN 978-83-231-2205-0)
 • Przestrzeń liturgiczna i wyposażenie kościoła Najświętszej Marii Panny na Zamku w Malborku – nowe ustalenia, [w:] Zamek wysoki w Malborku. Interdyscyplinarne badania skrzydła północnego, red. Maria Poksińska, Malbork- Toruń: MZM, Wydawnictwo Naukowe UMK 2006, s. 77-93 (ISBN 83-60518-00-9)
 • Das Denkmal Friedrich des Großen und die Wiederherstellung der Marienburg, [w:] Visuelle Erinnerungskulturen und Geschichtskonstruktionen in Deutschland und Polen 1800 bis 1939. Wizualne konstrukcje historii i pamięci historycznej w Niemczech i Polsce 1800 – 1939, Beiträge der 11. Tagung des Arbeitskreises deutscher und polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfleger in Berlin, 30. September – 3. Oktober 2004. Materiały 11 Konferencji Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków w Berlinie, 30 września – 3 października 2004, hrsg. v./red. Robert Born, Adam S. Labuda, Beate Störtkuhl (das Gemeinsame Kulturerbe – Wspólne Dziedzictwo, hrsg. v./red. Małgorzata Omilanowska, 3), Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2006, s. 233-244 (ISBN 83-89101-54-8)
 • Sztuka złotnicza w Toruniu, [w:] Klejnot w koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus Królewskich. Eseje [tom towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem], red. Czesława Betlejewska, Gdańsk: Muzeum Narodowe w Gdańsku 2006, s. 59-71 (ISBN 83-8869-42-7)
 • Wystrój i wyposażenie zamku malborskiego w świetle rachunków i inwentarzy, Studia Zamkowe, II, Malbork 2006, s. 54-66 (ISSN 1734-3852)
 • Bazylika Katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu, Toruń: Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, [ca 2001]
 • Skarby dawnego Torunia, Toruń : Wydawnicza Agencja Akces, 1999
 • Muzeum Okregowe w Toruniu - jego regionalny charakter, Toruń: UMK, 1998
 • Katedra Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Toruniu; Toruń: Muzeum Okręgowe, 1995
 • Uwagi o pochodzeniu mistrzów i czeladników gdańskiego cechu złotniczego, Toruń: UMK, 1994
 • Uwagi o złotnictwie wrocławskim czasów Rudolfa II, Toruń: UMK, 1993
 • Das Reliquiendiptychon des Elbinger Hauskomturs Thilo von Lorich, Nürnberg: Germanisches Nationalmuseum, 1992
 • Skarbiec Katedry w Gnieźnie, Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1990
 • Sztuka złotników toruńskich okresu manieryzmu i baroku, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1987
 • Wpływy augsburskie w złotnictwie gdańskim XVII-XVIII stulecia, "Biuletyn Historii Sztuki", 1985, t. 47, nr 1-2, s. 95-126 
 • Kasper Pfister (1571-1635), złotnik wrocławski, "Roczniki Sztuki Śląskiej", 1983, t. 13, s. 87-105
 • Sprzęty liturgiczne w kościele SS. Miłosierdzia (d. Bededyktynek) w Chełmnie, Toruń: UMK, 1982

REDAKCJA NAUKOWA:

STYPENDIA i GRANTY:

 • Złotnictwo sakralne Prus Królewskich i Książęcych, KBN nr HO1E 001313, kierownik Michał F. Woźniak, 1997-1998
 • Interdyscyplinarne badania zabytków architektury na przykładzie Zamku Wysokiego w Malborku, KBN nr HO1E 02725, kier. dr hab. Maria Poksińska, prof. UMK; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechnika Łódzka,
 • Muzeum Zamkowe w Malborku, XI 2003 – VI 2006
 • Konserwacja dzieł sztuki za pomocą laserów – analiza zabytków średniowiecznego malarstwa ściennego technikami spektroskopowymi i chemicznymi dla potrzeb konserwacji, Europejski program współpracy naukowo-badawczej COST Action G7; Instytuty Fizyki oraz Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, kier. prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch
 • Authentico: Authentication methodologies for metal artefacts based on material composition and manufacturing techniques, financed by the European Commission, DG Research, under the 6th Framework Programme, project n. 044480, proposes multidisciplinary research on the detection of metal work forgeries and prevention of illicit trade of cultural heritage, od VI 2007 do XII 2009; kierownik projektu: Maria Luiza Vitobello, kier. Grupy UMK: prof. Jadwiga Łukaszewicz
 • Konserwacja zabytkowych bursztynów, grant ID 76101, kierownik prof. Jadwiga Łukaszewicz, 2010-2012
 • 2016-2019 grant Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej". 

ORGANIZACJE:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki 
ICOM Polska 


PROWADZONE ZAJĘCIA: >>>

KONTAKT:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel. 56 611 38 18, pok. 312

DYŻURY: >>>
wtorek, 9:00-10:00, pok. 312

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS