mgr Ewelina Bednarz Doiczmanowa

Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Praca magisterska pt. Typologia przedstawień kobiecych we współczesnej sztuce kobiet w Indiach napisana pod kierunkiem dr Doroty Kamińskiej-Jones. Od 2015 roku doktorantka w dziedzinie Nauk o sztuce w Zakładzie Muzealnictwa. Realizowana praca doktorska: Niderlandzkie malarstwo marynistyczne XVI-XVIII wieku w zbiorach polskich, przygotowywana jest pod kierunkiem dr. Lecha Brusewicza oraz dr hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK.  

Praktyki, staż oraz wolontariat odbyte w Muzeum Okręgowym w Toruniu, w Dziale Kultur Pozaeuropejskich pozwoliły poznać pracę muzealniczą od środka oraz zapoznać się z problematyką związaną z ekspozycją biżuterii, porcelany, broni oraz strojów. Natomiast praktyki odbyte w Biurze Konserwatora Diecezjalnego Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej zaowocowały dodatkowymi umiejętnościami, przez co chętnie podejmuje się też pracy przy projektach związanych z zabytkami.

Od 2017 roku związana z Sopockim Domem Aukcyjnym w Bydgoszczy, gdzie pracuje jako Starszy Specjalista ds. dzieł sztuki. Praca zawodowa oraz obcowanie z najlepszymi specjalistami i kolekcjonerami, pozwoliło lepiej zrozumieć zagadnienia z teorii i historii kolekcjonerstwa oraz rynku sztuki. Każda jedna rozmowa, a także obcowanie z obiektami z prywatnych zbiorów, zaowocowało wspaniałą pasją, którą  rozwija na co dzień. 

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • malarstwo holenderskie i flamandzkie XVI-XIX wieku
 • malarstwo marynistyczne
 • historia technik malarskich
 • malarstwo holenderskie i flamandzkie w polskich kolekcjach do 1945 roku
 • kolekcjonerstwo i rynek sztuki
 • współczesna sztuka kobiet w Indiach 

STYPENDIA, GRANTY:

 • Grant Dziekana Wydziału Sztuk Pięknych UMK na realizację projektu badawczego dla młodych naukowców, 2018 r.
 • Muzeum w polskiej kulturze pamięci do 1918 r.: wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej finansowany z grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na lata 2016-2019 – wykonawca.

ORGANIZACJE:

 • The International Art Market Studies Association - od 2019 r.
 • Arbeitskreis Niederländische Kunst und Kulturgeschichte e.V. (ANKK) - od 2018 r.
 • Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Toruński - od 2017 r.

WSPÓŁPRACA:

 • Jordaens Van Dyck Panel Paintings Project (JVDPP) - Germany/Poland Archival Researcher - od 2018 r. 

PUBLIKACJE

  • Muzeum Natury we Lwowie według Wincentego Pola [w:] "Antologia tekstów źródłowych o muzeach i muzealnictwie", Toruń: Wydawnictwo UMK, 2019 [w przygotowaniu]
  • Problem przynależności pamięci na przykładzie kolekcji-muzeum Lesera Giełdzińskiego. Przyczynek do badań [w:] "Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce", red. A. Tołysz, T.F. de Rosset, Toruń-Warszawa: NIMOZ, 2018 [w druku]
  • Muzeum Narodowe w Szczecinie – spadkobierca Museum der Stadt Stettin MuzeumPamieci.umk.pl, 2018 [on-line]
  • Wyobrażenia statków na etykietach alkoholi. Sztuka użytkowa jak narzędzie do utrwalania historii, [w:] "50 Shades of Popular Culture", Kraków 2019 [w przygotowaniu]
  • Przyczynek do badań nad muzeami diecezjalnymi do 1918 r.  MuzeumPamieci.umk.pl, 2017 [on-line]
  • „Muzeum Pamięci” – hasło, które przyniosło nieoczekiwany odzew. Kilka słów o aktywności Projektu na Instagramie MuzeumPamieci.umk.pl, 2017 [on-line]
  • Digital Humanities Centres. Experiences and Perspectives MuzeumPamieci.umk.pl, 2017 [on-line]

  • „Muzeum” według Kazimierza Malinowskiego  MuzeumPamieci.umk.pl, 2016 [on-line]

  • Krótka charakterystyka twórczości Anupam Sud[w:]Ogrody Nauki i Sztuki, Wrocław 2016, s. 456-463, doi: 10.15503/onis2016.458.463.
  • Życie codzienne kobiet w Indiach w pracach współczesnych indyjskich malarek, [w:] Ars et Scientia, t. VII. III łódzkie spotkanie studentów historii sztuki (Łódź 12-14.12.2014).
  • W blasku orientu. Dziedzictwo postindustrialne - problemy, wyzwania, perspektywy. Pod natchnieniem - źródła i inspiracje, Wybrane materiały ze studencko-doktoranckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Koło Naukowe Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 45-55, ISBN 978-83-934191-8-0.

KONFERENCJE:

 • Sympozjum Collecting Dutch and Flemish Art in Germany 1600-1900, Haga, RKD, 18-20.10.2018 r. 
 • Muzea Diecezjalne - przyczynek do badań, XI Seminarium Muzealnicze: Muzea w kontekście wyznań, WSzP UMK, 29.09.2018 r.

 • Problem przynależności pamięci na przykładzie kolekcji-muzeum Lessera Giełdzińskiego, I Sympozjum Muzealnicze Muzeum a pamięć. Forma, produkcja, miejsce, 08-09.06.2017 r., Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu;

 • Kogi, galeony czy korwety – wyobrażenia statków i okrętów w popkulturze, II International Conference 50 Shades of Popular Culture, 20-23.02.2017 r., Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Ganeśa i jego wyobrażenia w zachodniej popkulturze, International Conference 50 Shades of Popular Culture, 18-21.02.2016 r., Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 • Charakterystyka twórczości Anupam Sud, X Ogólnopolska Konferencja Naukowa Talenty 2015, 27-29.11.2015 r., Uniwersytet Wrocławski;
 • Dotyk w twórczości Anjolie Elli Menon, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa W kulturze dotyku? Dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury, 28-29.09.2015 r., Wydział Polonistyki, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • Rozkosz w twórczości Anju Dodiyi, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy, 20-22.03.2015 r., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • Moderator dyskusji w ramach Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Rozkosz w kulturze – kultura w rozkoszy, 20-22.03.2015 r., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 • Życie codzienne kobiet w Indiach w pracach współczesnych indyjskich malarek, III Łódzkie Spotkanie Studentów Historii Sztuki – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 12-14.12.2014 r., Katedra Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego.

 


KURSY, SZKOLENIA, WARSZTATY:

 • Summer Course for the Study of the Arts in Flanders, Belgia 24.06.-04.07.2018 r.
 • Wizualizacja sieci z wykorzystaniem programu Gephi podczas Międzynarodowej Konferencji Toruńskiej Wizualizacja Informacji w Humanistyce, 23-24.03.2017 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

 • Warsztaty Zasady pisania tekstów naukowych, Podstawowe błędy popełniane przy redagowaniu tekstów naukowych, Jak przygotować dobrą prezentację konferencyjną? przeprowadzone w ramach X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Talenty 2015, 27-29.11.2015 r., Uniwersytet Wrocławski;

 • Warsztaty Złocenie na różnych podłożach. Techniki i konserwacja dr Katarzyny Wantuch-Jarkiewicz przeprowadzone w ramach projektu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020 - 19.05.-23.05.2014 r.

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA:
 • Wykład otwarty pt. Sztuka Kochania we współczesnym malarstwie kobiet w Indiach - Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz luty 2019;
 • Kobieta w sztuce - zajęcia w ramach Akademii Seniora, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz, 17.01.2019 r.
 • Historia porcelany w Polsce - zajęcia w ramach Akademii Seniora, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz 15.11.2018;
 • Wykład otwarty pt. Anju Dodiya - pomiędzy wschodem a zachodem. Portret słynnej współczesnej indyjskiej artystki, Bydgoskie Centrum Sztuki, Bydgoszcz 22.05.2018 r.

 

PROWADZONE ZAJĘCIA: >>>


KONTAKT:
E-MAIL 
tel. 56 611 38 20


DYŻUR:
po wcześniejszym umówieniu się (email) 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS