Mgr Aldona Tołysz

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

 • muzealnictwo, kolekcjonerstwo
 • sztuka nowoczesna i współczesna
 • przemiany polityczne i kulturowe w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej
 • dziedzictwo materialne XX wieku: detal architektoniczny


PUBLIKACJE (wybór):

 • "Odpowiednie dać rzeczy słowo” - Przemiany w polskiej definicji 'muzeum' w XIX i XX wiekuMuzeumPamieci.umk.pl, 2016, 8 XII [on-line]
 • Między obecnym a nieobecnym – rozważania na marginesie ekspozycji muzealnej, [w:] Sensualność ekspozycji muzealnej, red. H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz, Toruń: 2016, s. 13-25.
 • Muzeum komunizmu – problemy ekspozycji muzealnych w Czechach, Polsce i na Węgrzech [w:] Doświadczenie komunizmu - pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Toruń: 2016, s. 249-262.
 • Kolekcjonowanie sztuki najnowszej jako wyzwanie dla współczesnego muzealnictwa [w:] Trzeci Ogólnopolski Kongres Doktorantów (Łódź 8-11.10.2015), red. K. Stefański, B. Ciarkowski, A. Barczyk, Łódź: 2016, s. 169-181
 • Muzeum sztuki współczesnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego i po wojnie - między pragmatyzmem a ideą"Muzealnictwo", 2016, nr 57, ISSN: 0464-1086
 • Kolekcje (nie)świadome: Muzeum w Koszalinie, Galeria EL w Elblągu, Fundacja Bęc Zmiana w Warszawie, [w:] Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T.F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, Warszawa: NIMOZ, 2015, s. 181-192
 • Modernizacja sztuki? Przyczyny trwałości dyskursu kolonialnego w postawach awangardowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej doby komunizmu, „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” nr 3, 2015, s.181-190.
 • Aldona Tołysz, Franciszek Skibiński, Wokół „Inuentien” Cornelisa Florisa. Ornament, architektura i inwencja artystyczna w szesnastowiecznych Niderlandach [w:] Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuk, Warszawa: SHS, 2015, s. 215-226
 • Przedwojenne balustrady warszawskie, "Spotkania z Zabytkami", 2014, nr 11-12, ISSN: 0137-222X
 • Lekcja Saatchiego, "Artluk", 2013, nr 3, ISSN: 1896-3676
 • Nowoczesna kolekcja? „Muzeum autorskie” jako przykład strategii gromadzenia sztuki, "Muzealnictwo", 2013, nr 54, ISSN: 0464-1086


REDAKCJE:

 • Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szkice, red. T.F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, Warszawa: NIMOZ, 2015
 • Sensualność ekspozycji muzealnej, red. H. Gołuńska, Ł. Kędziora, A. Tołysz, Toruń 2016


NAGRODY i WYRÓŻNIENIA:

Wyróżnienie honorowe im. doc. Jerzego Frycza za pracę magisterską Sztuka współczesna we współczesnym muzeum. Polskie zbiory publiczne, Polska, 2009


STYPENDIA i GRANTY (wybór):

 • Grant Ministra Kultury i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt "Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej" nr 023/NPRH4/H2a/83/2016 na lata 2016-2019 - wykonawca-specjalista
 • Stypendium Fundacji Identitas, 2016/2017, Współczesne muzeum jako źródło tożsamości społecznej – między historią a sztuką
 • Stypendium artystyczne m.st. Warszawy 2015, „Katalog warszawskiego detalu architektonicznego – wybrany detal metalowy od końca XIX w. do lat 30. XX w.” - badania oraz przygotowanie katalogu, KU/B/VII/1/1/32/15
 • Stypendium z Funduszu Promocji Twórczości, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2013, „Katalog detalu architektonicznego – detal metalowy od końca XIX do lat 30. XX w.” – inwentaryzacja warszawskiego detalu architektonicznego, 20198/9/2013-II


 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS