Facebook

Rejestracja

Studia przewidziane są dla 30 słuchaczy; warunkiem przyjęcia jest ukończenie wyższych studiów na poziomie magisterskim; o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty: wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa wraz z odpisem lub uwierzytelnioną fotokopią dyplomu. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 września (o przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń).

Opłata za uczestnictwo: w Studiach przewidywana jest na ok. 3500 zł. (1800 zł za I semestr, 1700 zł za II semestr). Jest ona uzależniona od liczby uczestników i zostanie ostatecznie ustalona po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń.

 

Pobierz formularz zgłoszenia:

Aby pobrać plik, należy kliknąć w link prawym przyciskiem myszy i wybierać polecenie: "zapisz element docelowy jako

 

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS