NPRH: Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej

Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie, 1866 r.Zespół Zakładu Muzealnictwa pod kierownictwem dr. hab. Tomasza F. de Rosseta, prof. UMK uzyskał grant badawczy w ramach konkursu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Rozwój 2a na projekt Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej.

Informacja na stronie UMK >>>
Informacja na stronie NPRH >>>
Informacja na stronie MNiSW>>>

 

Celem projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej jest analiza i kompleksowe badanie roli wczesnych muzeów (założeń protomuzealnych oraz publicznych i prywatnych muzeów, jak też kolekcji prywatnych funkcjonujących w sferze publicznej do 1918 r.) jako instytucji stanowiących zwierciadło przemian kulturowych, oddziałujących zarówno w przeszłości, jak i obecnie na kierunki przekazywania przyszłym pokoleniom oraz kształtowania szeroko pojętej tożsamości i pamięci kulturowej.

W prowadzonych badaniach na obszarze teoretycznej muzeologii zostaną wykorzystanie narzędzia cyfrowe stosowane w najnowszych prądach humanistyki. Wiązać się z tym będzie próba sformułowania subdyscypliny badań nad muzealnictwem, opartych na założeniach humanistyki cyfrowej, co można by określić „muzeologią cyfrową”. Na potrzeby projektu stworzony zostanie portal naukowy z wielopoziomową bazą danych, ogólnodostępny, zgodny z ideą otwartej nauki i kultury. Pełnić on będzie funkcję laboratorium badawczego, gdzie zastosowanie znajdą narzędzia cyfrowe i metody partycypacyjne (crowdsourcing, social media). Projekt nastawiony jest na działanie długofalowe i rozwojowe. Stanowi pierwszą fazę badań nad muzealnictwem polskim, w założeniach obejmującym także okres międzywojenny, PRL-u i czasy współczesne.

 

KONTAKT:

Kierownik projektu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Koordynatorka projektu - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , tel. 695 297 142

PRESS PACK

STRONA WWW PROJEKTU >>>

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS