Facebook

SPOTKANIE NAUKOWE "NEURO-HISTORIA SZTUKI?" - 20-21 VI 2013

Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych i Zakład Kognitywistyki i Epistemologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, przy współpracy z HAT Center w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na Spotkanie Naukowe "Neuro-historia sztuki?", które odbędzie się w dniach 20-21 czerwca 2013 r. w CSW w Toruniu

www.neurohistoriasztuki.umk.pl

Współczesna humanistyka pełna jest pomysłów na „nowe” podejście do problemów badawczych – nowy paradygmat. Pośród wielu twórczych rozwiązań pojawiają się również te, które silnie związane są z naukami przyrodniczymi. Trend ten wpisuje się w zjawisko opisywane przez Piotra Przybysza jako „kognitywizację wielu problemów rozwiązywanych do tej pory za pomocą środków tradycyjnej humanistyki i nauk społecznych”. Nauki, takie jak neuroekonomia, neuroetyka, neuromarketing zyskują coraz bardziej na znaczeniu.

Przedrostek „neuro” dotarł również do badań nad sztuką – neuroarthistory czyli neuro-historia sztuki, to awangardowa perspektywa stworzona przez Johna Oniansa w 2008 roku. Polega ona na włączeniu rozumienia pewnych mechanizmów neuronalnych do interpretacji dzieł sztuki. Podobną optykę, choć zorientowaną bardziej w stronę empatii i emocji, przyjął David Freedberg, publikując książkę „Potęga wizerunku”, omawiającą między innymi znaczenie mechanizmu symulacji w rozumieniu dzieł sztuki. Do grona badaczy odwołujących się do neuronauki dodać możemy jeszcze Horsta Bredekampa i Oliviera Elbsta.

Kwestie poruszane przez wymienionych badaczy rzadko stają się tematem dyskusji i krytyki w środowisku polskim. Aby stan ten zmienić, zapraszamy na Spotkanie Naukowe, które mamy nadzieję, zmieni trudne relacje pomiędzy humanistyką a naukami przyrodniczymi, sztuką a neuronauką, czy historią sztuki a neuroestetyką. Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin: historyków sztuki, kognitywistów, fizyków, badaczy metodologii humanistycznych i “neuronaukowców” – ogółem wszystkich, którzy chcieliby się wypowiedzieć w ramach zarysowanej tematyki. Jednym z priorytetów konferencji jest interakcja pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami podczas dyskusji panelowych i warsztatów, do której serdecznie zapraszamy.


RADA PROGRAMOWA:
Dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK
Dr hab. Elżbieta Pilecka, prof. UMK
Dr Tomasz Komendzioski (UMK)
Dr Piotr Przybysz (UAM)


SPOTKANIE NAUKOWE:

Spotkanie naukowe „Neuro-historia sztuki?” składać się będzie z trzech części: dyskusji panelowej, konferencji naukowej oraz warsztatów. Uzupełnieniem będzie „MANIFEST NEURO-HISTORII SZTUKI”.

I. Pierwszą część spotkania stanowić będzie PANEL DYSKUSYJNY (20.06) z udziałem zaproszonych gości m.in.: prof. dr. hab. Włodzisława Ducha (UMK, Toruń), dr. Piotra Przybysza (UAM, Poznań), dr. Agnieszki Jelewskiej (HAT Center, Poznań), dr. Tomasza Komendzińskiego (UMK), prof. dr hab. Doroty Folgi-Januszewskiej (UKSW, Warszawa).

II. Kolejny blok to KONFERENCJA NAUKOWA (21.06), do udziału w której serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Konferencja przewidziana wokół proponowanej problematyki:

 • Metodologiczne powiązanie humanistyki (historii sztuki) z naukami ścisłymi,
 • wykorzystanie neuroestetyki do badań nad sztuką.
 • Studia przypadków – dzieł sztuki, zjawisk historyczno-artystycznych, biografii
 • artystów.
 • Budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych multikompetencyjnych.
 • Neuroestetyka a psychologia percepcji (Arnheim, Gombrich, Belting etc.).
 • Sztuka transgeniczna i bio-art.
 • Percepcja sztuki jako proces neurobiologiczny.

III. Przewidziane są także WARSZTATY (21.06) z zakresu historii sztuki korzystającej z metodologii kognitywistycznych, neuroestetyczne etc. Warsztaty poprowadzą:

 • 10:00-11:20 – dr Piotr Przybysz, mgr Łukasz Kędziora (UAM)
 • 12:00-13:30 – dr Tomasz Komendziński, mgr Małgorzata Baka-Theis (UMK)
 • 14:00-15:30 – dr Agnieszka Jelewska (HAT Center)
 • 16:00-17:30 – dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. UKSW

Szczegółowy zakres tematyczny zostanie podany wkrótce na stronie www.

IV. Przewidziane są także WYKŁADY OTWARTE (informacja wkrótce na stronie www).


REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ
Aby zarejestrowad się na konferencję należy wypełnid formularz zgłoszeniowy przesład go do
30 kwietnia 2013 r. na adres elektroniczny: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Koszt uczestnictwa w konferencji (z referatem) – 200 zł
Wstęp dla słuchaczy – bezpłatny.
Szczegóły organizacyjne na stronie www.neurohistoriasztuki.umk.pl

REJESTRACJA NA WARSZTATY
Zapisy odbywad się będą w dniach: 1-30 maja 2013 r. (decyduje kolejnośd zgłoszeo).
Zgłoszenia na adres meilowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. z tytułem “warsztaty”, w treści prosimy podad
tytuł warsztatów, imię i nazwisko, telefon.

KONTAKT
Komitet organizacyjny:
Małgorzata Baka-Theis: 695 297 142
Łukasz Kędziora: 696 687 496

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | www.neurohistoriasztuki.umk.pl

Zakład Muzealnictwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
ul. Sienkiewicza 30/32
87-100 Toruń
tel. 56 611 38 19

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS