Facebook

Konferencja "Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku", 20-22.11.2014 r.

Seminarium poświęcone problematyce polskiego kolekcjonerstwa w XX i XXI wieku. Obejmuje ona przede wszystkim złożony kontekst historyczny i jego konsekwencje dla kolekcji na naszych ziemiach, jak cywilizacyjna rola sztuk plastycznych, ich przemiany i przemiany relacji wobec nich odbiorców, dzieje rynku artystycznego, muzeów i publicznych instytucji kolekcjonerskich (odrodzenie państwa w 1918 r., II Wojna Światowa, jej zniszczenia i perturbacje, okres PRL, odzyskanie niepodległości po 1989 r.).

Wydział Sztuk Pięknych UMK
87-100 Toruń, ul. Sienkiewicza 30/32
Telefon: (056) 611-38-19

Kierownicy naukowi:
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK,  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
dr Agnieszka Kluczewska-Wójcik

Sekretarz naukowy:
mgr Aldona Tołysz
mgr Małgorzata Baka-Theis

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS