Facebook

Strona Archiwalna

W związku z reorganizacją w strukturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz włączeniem Zakładu Muzealnictwa do nowo utworzonej Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwaa (Departament of Artefacts and Museum Studies), strona zakładowa stanowi archiwum działalności do 30.09.2019 r. 

Nowe informacje i aktualizacje nie będą już dokonywane.

Małgorzata Baka
Redaktor strony ZM

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS