Facebook

Konferencja "Muzea cyfrowe w Warszawie"


W ramach realizowanego w Zakładzie Muzealnictwa projektu "Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.)", przedstawicielki projektu - mgr Małgorzata Baka-Theis i mgr Ewelina Bednarz, uczestniczyły w konferencji „Muzeum cyfrowe: zbiory online, strategie cyfrowe, otwarte projekty”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, która odbyła się 19 października w Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

Wystąpienia prelegentów – przedstawicieli muzeów, specjalistów w zakresie digitalizacji zbiorów, realizatorów projektów cyfrowych, przedstawicieli platform cyfrowych i rozwiązań cyfrowych dla kultury – dotyczyły przede wszystkim projektu GLAM-Wiki, wykorzystania potencjału Wikipedii i innych narzędzi Wiki, prawa autorskiego dotyczącego udostępniania zbiorów muzealnych w sieci, otwartości Internetu i szeregu problemów związanych z otwartością nauki czy rozwiązań oferowanych przez m.in. Koalicję Otwartej Edukacji.

Konferencja była jednocześnie podsumowaniem projektu „Galeria Faras w Wikipedii” realizowanego przez MNW i Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Zamknął ją panel dyskusyjny: Innowacja vs. dostępność. Problemy i rozwiązania, który poprowadził Marcin Wilkowski, a udział w nim wzięli: Aleksandra Janus, Piotr Rypson (MNW), Tomasz Ganicz (Wikimedia Polska), Marta Świeżawska-Franczak (Galeria Zachęta Sztuk Pięknych).

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS