Facebook

Zakład Muzealnictwa na konferencji w Szczecinie

W dniach 20-21 października w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Współczesne muzeum. Model kształcenia muzealnika, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Odbyła się ona w  Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie.

 

Na konferencji Zakład Muzealnictwa reprezentowali dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK (Historia sztuki w edukacji i badaniach na obszarze muzealnictwa), dr hab. Michał Woźniak (Muzeografia i muzeologia jako kierunek kształcenia na UMK), prof. UMK oraz mgr Małgorzata Wawrzak (W sprawie kształcenia muzealniczego – studia podyplomowe na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu).

Konferencję otworzył panel dyskusyjny zatytułowany Muzea i muzealnictwo na Pomorzu Zachodnim – stan i perspektywy rozwoju, który poprowadził dr hab. prof. US Radosław Skrycki (Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego). Referat wprowadzający zatytułowany Muzea na Pomorzu Zachodnim na tle Polski wygłosił dr Sławomir Szafrański (Uniwersytet Szczeciński, prezes zachodniopomorskiego oddziału SMP). W panelu udział wzięli: Lech Karwowski (dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie), dr hab. prof. US Adam Makowski (dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego), Magdalena Suchorska-Rola (dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu), dr hab. prof. UMK Michał Woźniak (dyrektor Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, przewodniczący Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

http://muzeum.szczecin.pl/wydarzenie/504-konferencja-naukowa-wspolczesne-muzeum-model-ksztalcenia-muzealnika.html#.WAf8r97dBIY.facebook

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS