Facebook

Strona Archiwalna

W związku z reorganizacją w strukturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz włączeniem Zakładu Muzealnictwa do nowo utworzonej Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwaa (Departament of Artefacts and Museum Studies), strona zakładowa stanowi archiwum działalności do 30.09.2019 r. 

Nowe informacje i aktualizacje nie będą już dokonywane.

Małgorzata Baka
Redaktor strony ZM

Konferencja "Muzea cyfrowe w Warszawie"


W ramach realizowanego w Zakładzie Muzealnictwa projektu "Muzea w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.)", przedstawicielki projektu - mgr Małgorzata Baka-Theis i mgr Ewelina Bednarz, uczestniczyły w konferencji „Muzeum cyfrowe: zbiory online, strategie cyfrowe, otwarte projekty”, zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Stowarzyszenie Wikimedia Polska, która odbyła się 19 października w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Read more: Konferencja "Muzea cyfrowe w Warszawie"

Zakład Muzealnictwa na konferencji w Szczecinie

W dniach 20-21 października w Szczecinie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana Współczesne muzeum. Model kształcenia muzealnika, zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Oddział Zachodniopomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie. Odbyła się ona w  Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie.

Read more: Zakład Muzealnictwa na konferencji w Szczecinie

III Seminarium Muzealnicze [NPRH]

15 października 2016 r. w godzinach od 11:00 do 15:00 zapraszamy na otwarte III Seminarium Muzealnicze w ramach projektu Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej, finansowanego z grantu MNiSzW w ramach NPRH, zatytułowane Czy możliwe jest zastosowanie metod humanistyki cyfrowej w muzealnictwie? 

Read more: III Seminarium Muzealnicze [NPRH]

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS