Facebook

Katalogi europejskich aukcji sztuki

Katalogi europejskich aukcji sztuki

Dar Państwa Izabeli z Potockich d'Ornano i Huberta d'Ornano

Zbiór katalogów europejskich aukcji sztuki jest gromadzony przez Zakład Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa w Toruniu od 1991 r. W zasadniczej części stanowi on systematycznie kontynuowaną darowiznę Państwa Izabeli z Potockich  i Huberta - hrabiny i hrabiego d'Ornano. Uzupełnieniem naszego zbioru są katalogi nadsyłane nam od kilku lat przez niektóre polskie domy aukcyjne: DESA UNICUM, REMPEX z Warszawy, POLSKI DOM AUKCYJNY "SZTUKA" z Krakowa.

Od 1999 r. katalogi gromadzone są w "Sali im. Izabeli z Potockich d'Ornano i Huberta d'Ornano" w gmachu Wydziału sztuk Pięknych UMK.

W 2000 r. zbiór obejmował około 5500 egzemplarzy katalogów aukcji organizowanych głównie, poczynając od 1990 r. w l'Hotel Drouot w Paryżu, domy Sothesby's i Chriesti's (w wyjątkowych przypadkach również przez inne firmy).

Gabinet Katalogów
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00

Adres: Zakład Muzealnictwa
ul. Sienkiewicza 30/32 pok. 313, 87-100 Toruń

KONTAKT:

mgr Małgorzata Wawrzak
tel. 56 611 38 20

 

FACEBOOK | Wydział Sztuk Pięknych | UMK | USOS